Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výzva č. 56 - Poznáváme nové

 

Cíle programu, oblasti podpory
OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.  Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu  a vývoji.  Globálním cílem prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání. 

  • Cílem oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání je zvýšení kvality počátečního vzdělávání.

Popis podporovaných aktivit oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 
Podporované aktivity dle Prováděcího dokumentu OP VK :

  • Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení.
  • Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.