Jdi na obsah Jdi na menu
 


VŠEM PATŘÍ VELKÉ PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI

PŘEJEME POHODOVÉ PRÁZDNINY

A V ZÁŘÍ SE OPĚT UVIDÍMEsmiley

poppy-1431174-1920.jpg

 


OSOBNÍ PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ 2. STUPNĚ

Vážení rodiče a milí žáci,

konečně nastal čas, kdy můžeme otevřít dveře školy i pro žáky 2. stupně. Od 8. 6.  je umožněn částečný  návrat žáků 2. stupně. Tento návrat žáků je také dobrovolný a bude probíhat v rámci konzultačních hodin u jednotlivých pedagogů . Všichni žáci, kteří se zúčastní konzultačních hodin musí odevzdat čestné prohlášení a platí pro ně doporučená hygienická opatření - rozestupy, roušky, skupiny, mytí a desinfekce rukou. Cílem konzultačních hodin bude  hlavně se zase po dlouhé době společně potkat, zrekapitulovat distanční výuku, učivo, probrat třídnické záležitosti a na závěr vše celé zhodnotit. V ostatní dny bude i nadále probíhat distanční výuka.

Pro vysvědčení si žáci přijdou v pátek 26. 6. 

Ve dnech 29.  a 30. 6. je plánované ředitelské volno.

Všem velmi děkuji za spolupráci a přeji příjemné dny

Mgr. Olga Kosíková
ředitelka školy

 


UPOZORNĚNÍ ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY

Částka vybraná za školní obědy v březnu, bude převedena a následně rozdělena do plateb za měsíce květen a červen. U žáků ,kteří již do školy do konce června nenastoupí se částka převede na září. 

Podrobnosti u paní kuchařky Němcové

Děkujeme za pochopení

_________________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

MŠMT vydalo závazné prohlášení k postupnému otevírání škol. Návrat dětí do školy  je na rozhodnutí zákonných zástupců a je dobrovolný. Otevírání škol bude probíhat ve dvou vlnách:

1) Od 11. května otevíráme školu pro žáky 9. tříd, kteří se připravují na přijímací zkoušky (informaci, zda žák nastoupí nám sdělte do 7. 5.)

Rozvrh konzultačních hodin:
ÚTERÝ – 10:00 – 12:00 – matematika 
PÁTEK – 10:00 – 12:00 – český jazyk

2) Od 25. května můžou do školy vrátit žáci 1. stupně (informaci, zda žák nastoupí musí zákonný zástupce sdělit v řádném termínu, který mu bude sdělen emailem, poté bude žák přidělen do skupiny, složení skupin pak již nelze změnit).

Podrobné informace dostanou rodiče emailem, budeme  posílat i formulář.

Všichni budou muset dodržovat nařízená hygienická opatření. Do školy budou chodit žáci v roušce, podle pokynů si budou omývat a dezinfikovat ruce. Ze třídy budou moci vycházet pouze podle pokynů vyučujících. Stravování nebude do 25. května zajištěno. Před nástupem do školy odevzdají žáci čestné prohlášení, že jsou zcela zdrávi a nepřišli do styku s nakaženou osobou. Nástup do školy je dobrovolný, ale pokud se žák přihlásí, bude muset do školy chodit nebo bude muset být v případě nepřítomnosti řádně omluven. Žáci, kteří patří do rizikové skupiny, by měli svoji přítomnost ve škole řádně zvážit.

Jinak i nadále probíhá distanční výuka.

Děkuji Vám za spolupráci a přeji Vám hezké jarní dny.

Mgr. Olga Kosíková

Čestné prohlášení

Ochrana zdraví MŠMT

 

 


Vážení rodiče, milí žáci,
na základě vývoje situace jsme museli přejít k distančnímu způsobu vzdělávání (týká se 5. - 9. ročníku). Zvolili jsme formu GOOGLE UČEBNY. Na Vaše emailové adresy Vám byly zaslány podrobné informace. V současné době, prosím o častější sledování komunikačních kanálů se školou. Pevně věřím, že se nám podaří v téhle náročné době vytvořit pro děti smysluplné prostředí, které  jim pomůže rozšířit své znalosti a dovednosti. Buďte trpěliví, učíme se stejně jako Vy. Společně to jistě zvládneme.

Velmi děkuji za spolupráci, pochopení a budu se těšit na brzké setkání v lepších časech.

Mgr. Olga Kosíková, ředitelka školy


 

Vážení rodiče, 
pokud potřebujete ošetřovné, kontaktujte mě na tel: 736 751 655.

 Mgr. Olga Kosíková, ředitelka školy

Tiskopis ošetřovné
https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru
https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

MIMOŘÁDNÁ INFORMACE MATEŘSKÉ ŠKOLY TELECÍ

Vážení rodiče,

po projednání závažné situace v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace v ČR a doporučení MŠMT zřizovatel Mateřské školy Obec Telecí rozhodl o UZAVŘENÍ mateřské školy od 18. 3. 2020 do odvolání. 

 Mateřská škola bude  vystavovat „Žádost o ošetřovné“ podle požadavků ze strany rodičů dětí.

        Děkujeme všem rodičům za pochopení vážnosti současné situace.

                                                                                Mgr. Olga Kosíková
                                                                                ředitelka školy


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Po jednání Bezpečnostní rady státu vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, které uzavírá všechny základní, střední a vysoké školy. Na základě tohoto mimořádného opatření dochází k přerušení výuky s platností od 11. 3. 2020  do odvolání.

O vývoji situace a obnově výuky Vás budeme informovat na webu školy, popřípadě prostřednictvím emailu.

Dopis hejtmana Pardubického kraje

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví


OZNÁMENÍ ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY:

Prosíme, aby rodiče, kteří platí obědy bankovním převodem, uváděli do poznámek jméno dítěte, za které je oběd placen. Děkujeme.

 


SBĚR - SDĚLENÍ

S velkou omluvou všem, kteří již začali sbírat starý papír, musíme sdělit, že výkupová hodnota papíru je v současné době nulová, proto

SBĚR PAPÍRU RUŠÍME !!!

Můžete však naši školu podpořit sběrem HLINÍKU.

Svoz sběru proběhne koncem dubna 2020 (termín bude upřesněn). 
Výtěžek ze sběru, bude se vší pravděpodobností použit na akce ZŠ (výlet, apod., ještě upřesníme).

Předem děkujeme za Vaši podporu a spolupráci.       


Plánované akce